Floating Button

Back-End Developer Detachering door Devolvio

Back-End Developer Detachering door Devolvio

Bij Devolvio bieden we hooggekwalificeerde Back-End Developers aan die een uitgebreid ontwikkeltraject hebben doorlopen.

Onze developers starten met een grondige basis in tooling en Agile/Scrum-methodologieën, waarna ze zich specialiseren in back-end talen zoals JavaScript, Java of Python, en vervolgens in relevante frameworks.

Sterke Basis

Onze Back-End Developers hebben een diepgaande kennis van essentiële tooling en Agile/Scrum-principes.

Diepgaande Specialisatie

Onze Back-End Developers specialiseren zich in JavaScript/Java/Python en vervolgens in frameworks zoals Spring of Quarkus.

< Development >

Expertise en Vaardigheden:

Server-Side Ontwikkeling

Expertise in het bouwen van robuuste server-side applicaties met talen zoals Java, Python en Node.js.

Database Management

Vaardigheden in het beheren en optimaliseren van databases voor hoogwaardige prestaties.

API Ontwikkeling

Ontwikkeling van efficiënte en veilige API's die integreren met diverse front-end systemen.

Heb je een ervaren Back-End Developer nodig voor je project?

Neem contact op met Devolvio voor een gesprek over hoe onze deskundige ontwikkelaars je team kunnen versterken.